Југ Србије на раним фотографијама (1876-1897)

Нова Наша Реч (Лесковац) ★ бр. (IX) 10, 20. март 2020.

У Новој Нашој Речи представљамо избор раних фотографија са југа Србије из периода од српско-турских ослободилачких ратова до преласка у двадесети век. Све овде представљене фотографије сачуване су у дигитализованом архиву Националне библиотеке Француске у Паризу. | Чланак у ПДФ-формату (pdf)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s