Koreanen voeren schrikbewind in Servische fabrieken

De Groene Amsterdammer ★ 26 oktober 2016

De gloriedagen van het Joegoslavische arbeiderszelfbestuur zijn vervlogen. Eén erfenis uit Tito’s eenpartijstaat staat nog overeind: het partijlidmaatschap. Want de partij die de macht heeft, momenteel de rechts-populistische SNS van Vučić, verdeelt de banen. Voor die banenmachine blijken ook buitenlandse firma’s niet immuun. Daarom zijn twee keer zoveel Serviërs lid van een politieke partij dan van een vakbond. | Lees verder

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s